Juwele Kissies - Voorbeelde van loodglas juwele kissies

Lood glas juwele kissies kan bestel word deur die nommer , grootte en kleur aan my te stuur.

Die klein foto's aan die regterkant van hierdie blad word gebruik om die groter foto hier onder te vertoon.